Copyright 2019 FRDS

Back

Dezvoltare locală

Incluziunea și abilitarea romilor

Relații bilaterale

Evenimente

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziunea romilor

Seminarii informative regionale dedicate apelurilor Dezvoltare locală și Creșterea incluziunii și abilitarea romilor

15000
Persoane defavorizate vor beneficia de servicii sociale
8000
de romi vor beneficia de servicii educaționale
3500
Angajați din administrația publică și aleși locali vor fi instruiți pentru a-și însuși principiile bunei-guvernări
7000
Copii și tineri aflați în risc de abandon școlar și 2.000 de părinți vor beneficia de servicii specifice de suport