Copyright 2019 FRDS

Back

SGM ACCES LA FINANȚARE

Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem

Nicolae Iorga

Descriere apel

Data lansării: 5 februarie 2019

Schema de granturi mici Acces la finanţare are ca obiectiv creşterea capacităţii autorităţilor locale de a obţine finanţări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile şi planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală şi reducerea sărăciei în comunităţi sărace, izolate, marginalizate.

În acest context, prin intermediul schemei de granturi mici, FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea:

  • realizării de investiţii comunitare, constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educaţie, sănătate, ocuparea forţei de muncă)
  • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităţilor care furnizează servicii sociale)
  • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unităţile care furnizează servicii sociale), a drumurilor, podurilor şi podeţelor (proiecte ce vizează drumuri de interes judeţean, drumuri de interes local, poduri şi podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
  • realizării de locuinţe (locuinţe sociale).

Promotorii de proiect eligibili sunt autorități ale administrației publice locale, respectiv:

  • comune, oraşe (inclusiv municipii)
  • judeţe pe teritoriul cărora se afla comunităţi marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, care vor beneficia de investiţiile care urmează a fi realizate prin finanţarea ulterioară ce va fi obţinută de beneficiarii schemei de grant.

În total, suma alocată acestei scheme de grant este de 1.000.000 de Euro şi provine din Granturile SEE 2014 – 2021 (85%) şi cofinanţarea publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de Euro.
Termenul limită de depunere a proiectelor este 24 aprilie 2019.

Noutăți

Seminarii informative regionale pentru prezentare SGM Acces la finanțare

 

Pentru prezentarea apelului și a condițiilor de finanțare, OP a organizat 3 seminare informative regionale la Iași (20.02.2019), Craiova (21.02.2019) și Cluj-Napoca (27.02.2019), la care au participat, în total, 88 de persoane.

Evaluare

Miercuri, 3 iulie 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare care au fost declarate admise în urma evaluării administrative (formală și de eligibilitate). Lista poate fi consultată aici.

*  * *

Luni, 13 mai 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse în cadrul schemei de granturi mici Acces la finanțare, termenul-limită de depunere fiind 24 aprilie 2019. Lista poate fi consultată aici.

Helpdesk