Copyright 2019 FRDS

Back

APELUL CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR

“Dacă nu ne schimbăm, nu creștem. Dacă nu creștem, nu trăim”

Nelson Mandela

Descriere apel

Data lansării: 11 septembrie 2019

În total, suma alocată apelului este de 16.000.000 Euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). Această sumă este distribuită în 3 alocări tematice:

 1. Proiecte de furnizare de servicii – 10.000.000 Euro
 2. Proiecte de dezvoltare a capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente şi care lucrează cu un procent ridicat de copii şi tineri romi – 3.000.000 Euro
 3. Proiecte de abilitare (empowerment) – 3.000.000 Euro

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000  euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

 1. Creşterea accesului şi a calităţii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educaţie, ocupare, sănătate şi locuire
 2. Consolidarea capacităţii centrelor educaţionale / after school / de zi existente care lucrează cu un procentaj ridicat de copii şi tineri romi
 3. Abilitarea romilor
 4. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

În funcţie de alocarea tematică în cadrul căreia sunt depuse, proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă:

 • Persoane şi familii de etnie romă în situaţii de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Persoane de etnie romă, în special femei şi tinere rome, cu niveluri scăzute de conştientizare cu privire la drepturi şi participare în viaţa comunităţii;
 • Experţi şi lideri romi;
 • Specialişti/voluntari din domeniile educaţiei, sănătăţii, ocupării, serviciilor sociale, administraţiei publice, sectorului ONG, implicaţi în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • Membri ai comunităţii aparţinând populaţiei majoritare.

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora, modalităţi de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme anti-discriminare, ţintind populaţia majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor şi hărțuirii; schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 36 luni. Termenul-limită de depunere a proiectelor este 18 decembrie 2019.

Descarcă pachetul de documente

Noutăți
Helpdesk

Întrebarea 1: În cazul deplasărilor echipei de proiect (în ţară) se acordă şi diurnă? În ce condiţii şi care este plafonul?

Răspuns: Diurna este un cost eligibil în măsura în care deplasarea este realizată de membrii echipei de proiect, în interesul proiectului, în conformitate cu prevederile din Anexa 5 la Ghidul aplicantului;